Hollands Landschap
Boerenwandeling
Excursie
Wilnis

Agrarisch natuurbeheer

Het agrarisch natuurbeheer in volop in beweging. Met de komst van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is er een belangrijke rol voor agrarische collectieven. Daarnaast krijgen boeren ook steeds vaker het beheer van natuurgebieden.
Vragen die zich opwerpen zijn: zijn natuur en landschap te vermarkten? En hoe kan een boer natuurbeheer en natuurontwikkeling als logisch onderdeel in zijn bedrijfsvoering inpassen? Hoe kun je kwalitatief goed agrarisch natuurbeheer combineren met voedselproductie?

Agrarisch natuurbeheer

Landbouw en overige maatschappelijke diensten
© José van Miltenburg 2011 - Alle rechten voorbehouden | Webdesign door Vincent ventures webdesign | Beheertools.