Streekproducten
Vluchtstrook
Picknickbanken
Kievitsnest
Grutto
Koe

Opdrachten

 • Onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden voor blauwe diensten in Flevoland (2016)
 • Projectleider Implementatie natuur- en waterdoelen (2015-heden)
 • Adviseur producten Kwaliteitshandboek collectieven(2015)
 • Coördinator agrarisch collectief (2015-heden)
 • Visie plattelandsbeleid Lopikerwaard (2014)
 • Procesbegeleiding vorming agrarisch collectief (2014)
 • Kansen en knelpunten natuurbedrijven Overijssel (2014)
 • In het spoor van de postkoets (2014)
 • Realisatie Rustpunten (2013-2014)
 • Beroepsvereniging Natuurboeren (2013)
 • Weidevogelvisie Eemland (2013)
 • Gebiedscoördinator De Utrechtse Venen (2013-2015)
 • Leefbaar Landschap Noorderpark (2011-2012)
 • Informatieborden oeverwal Breeveld, Woerden (2012)
 • Luchtfoto's Woerden (2012)
 • Picknickbanken in de wei, De Utrechtse Venen (2010-2011)
 • Verkenning van mogelijkheden voor Plattelandsvernieuwing op Voorne-Putten (2001-2002)
 • Interim-gebiedsmakelaar Plattelandsvernieuwing Voorne-Putten (2003-2004)
 • Boerenlandpaden (2003-2005)
 • Mozaïek op Maat (2006 t/m 2009)
 • Gewenste maatregelen en gezamenlijke kansen voor Kaderrichtlijn water in het veenweidegebied (2008)
 • Draagvlakonderzoek voor de opvang van ganzen in ZH en Utrecht (2004-2005-2006)
 • Natuur voor boer en burger (2003 t/m 2005)
 • Groene Diensten Zaanse Rietveld (2005)
 • Samen Verantwoordelijk voor de Boerennatuur (2006 t/m 2008)
 • Agrotoeristische recreatiekaart van Voorne-Putten (jaarlijks van 2002 t/m 2007)
 • Proef de Streek (2003-2005)
 • Impuls agrotoerisme op Voorne-Putten (2003-2004)
© José van Miltenburg 2011 - Alle rechten voorbehouden | Webdesign door Vincent ventures webdesign | Beheertools.