Jose
Excursie
Grutto
Scholekster
Fietsen
Opleiding en ervaring

 • sinds 2011 zelfstandig adviseur bij José van Miltenburg, ondernemer in Plattelandsvernieuwing;
 • van 2006 t/m 2012 senior-adviseur en projectleider bij Veelzijdig Boerenland (voorheen Natuurlijk Platteland West);
 • tussen 2001 en 2006 zelfstandig adviseur;
 • van 1990 tot 2001 projectmedewerker bij het Centrum voor Landbouw en Milieu;
 • van 1986 tot 1990 bedrijfsvoorlichter rundveehouderij bij het Consulentschap voor de Rundveehouderij;
 • in 1986 afgestudeerd als landbouwkundige aan de Hogere Agrarische School;
 • in 1978 afgestudeerd aan de Middelbare Agrarische School;
 • opgegroeid op een fruitteeltbedrijf in Harmelen;
 • vanaf 2013 lid van de werkgroep Recreatie, Landschap en Cultuurhistorie Utrecht West;
 • vanaf 2006 coördinator van de Weidevogelwerkgroep Woerden;
 • 2003-2015 actief lid van de werkgroep agrotoerisme van agrarische natuur- en landschapsvereniging De Utrechtse Venen.

 • Meer weten? Kijk bij opdrachten.
  © José van Miltenburg 2011 - Alle rechten voorbehouden | Webdesign door Vincent ventures webdesign | Beheertools.